Odvodnik v Sočo

Natisni E-naslov
Oktober 2009

Odvodnik v SočoOdvodnik v Sočo

 • Hidravlični elaborat kanalizacije (hidravlični model obstoječega in predvidenega stanja):
   - L = 121.20 km
   - 21 razbremenilnih objektov
   - 5 zadrževalnih objektov
   - skupna površina 1565 ha
   - cca. 40 000 PE

Umerjanje hidravličnega modela odvodnik v Sočo

Natisni E-naslov
Oktober 2009

Umerjanje hidravličnega modela odvodnik v SočoUmerjanje hidravličnega modela odvodnik v Sočo.

 • Hidravlični elaborat kanalizacije (hidravlični model obstoječega in predvidenega stanja):
   - L = 121.20 km
   - 21 razbremenilnih objektov
   - 5 zadrževalnih objektov
   - skupna površina 1565 ha
   - cca. 40 000 PE

Supernova Nova Gorica - I. Faza - OBI

Natisni E-naslov
April 2009

OBI Nova GoricaSUPERNOVA Nova Gorica - I. Faza - OBI

 • Načrt vodovoda in zunanjega hidrantnega omrežja (hidravlični model predvidenega stanja):
   - L = 3.9 km
   - oskrba 1460 prebivalcev
   - oskrba trgovski center cca. 6 ha
 • Načrt fekalne in meteorne kanalizacije omrežja (hidravlični model predvidenega stanja):
   - L = 1.2 km
   - ponikovalni bazen 2500 m3

Stanovanjska cona Majske poljane 2a faza – 1. etapa

Natisni E-naslov
Julij 2008

Majske PoljaneStanovanjska cona Majske poljane 2a faza – 1. etapa: podzemna garaža  in komunalni priključki.

 • Načrt vodovoda in zunanjega hidrantnega omrežja (hidravlični model predvidenega stanja):
   - L = 3.9 km
   - oskrba 1460 prebivalcev
   - oskrba trgovski center cca. 6 ha
 • Načrt fekalne in meteorne kanalizacije omrežja (hidravlični model predvidenega stanja):
   - L = 1.2 km
   - ponikovalni bazen 580 m3

OPPN ob gasilskem domu v Novi Gorici

Natisni E-naslov
April 2008

OPPN ob gasilskem domu v Novi GoriciOPPN ob gasilskem domu v Novi Gorici.

 • Hidravlični elaborat kanalizacije (hidravlični model obstoječega in predvidenega stanja):
   - L = 1.25 km
   - 2 zadrževalna bazena
   - skupna površina 7.8 ha

Vodovodno omrežje višinske cone občine Mirna peč – I. faza

Natisni E-naslov
Julij 2007

Vodovodno omrežje višinske cone občine Mirna pečVodovodno omrežje višinske cone občine Mirna peč – prva faza

 • Hidravlični elaborat (hidravlični model predvidenega stanja):
   - L = 10.89 km
   - 2 zajetji
   - 2 črpališče
   - 5 reducirnih ventilov
   - 3 vodohrani
   - oskrba 763 prebivalcev
 

Kje smo?

Kje se nahajamo?

Hidrolab d.o.o.

Ulica Nikole Tesle 33a
5290 Šempeter pri Gorici

PE Šempeter

Cesta Goriške fronte 84D
5290 Šempeter pri Gorici

gsm: +386(0)41 371 169

Naš urnik

ponedeljek - petek: 8:00 - 17:00
sobota, nedelja: zaprto